EasyLife
Proces kupna/wynajęcia nieruchomości - Wersja do druku

+- EasyLife (http://easylife2.pl)
+-- Dział: Działalność Gospodarcza (http://easylife2.pl/forumdisplay.php?fid=66)
+--- Dział: AIO - AllInOne (http://easylife2.pl/forumdisplay.php?fid=85)
+--- Wątek: Proces kupna/wynajęcia nieruchomości (/showthread.php?tid=36901)Proces kupna/wynajęcia nieruchomości - Filiq343 - 07-20-2019Przebieg procesu kupna mieszkania - DevCorp


1. Poinformowanie przez gracza właściciela firmy, o chęci kupna wolnego mieszkania.
2. Wpłacenie do właściciela firmy przynajmniej 20% kwoty przez klienta.
3. Ustalenie przez klienta i Notariusza terminu pierwszej konferencji.
4. Pierwsza konferencja - przedstawienie praw przysługujących klientowi, podpisanie umów
oraz regulaminu i listy praw.
5. Wpłacenie pozostałej części kwoty przez klienta (jeżeli wcześniej nie wpłacił całości).
6. Druga konferencja - podpisanie dokumentu o wpłaceniu całej kwoty oraz kupno mieszkania,
sporządzenie księgi wieczystej przez Notariusza.
7. Oddanie mieszkania do użytku.


Przebieg procesu wynajęcia lokalu DevCorp


1. Poinformowanie przez gracza właściciela firmy, o chęci wynajmu wolnego lokalu.
2. Opłacenie lokalu na pierwszy miesiąc (nie rozpoczyna się jeszcze naliczanie czasu).
3. Ustalenie terminu konferencji przez gracza i Notariusza.
4. Konferencja - przedstawienie praw przysługujących klientowi, podpisanie umów
oraz regulaminu i listy praw. Podpisanie dokumentów przez klienta oraz sporządzenie
księgi wieczystej przez Notariusza.
5. Oddanie lokalu do użytku, rozpoczęcie naliczania czasu za opłatę.
6. Jeżeli klient zdecyduje się na przedłużenie wynajmu - odbywa się kolejna konferencja,
na której sporządzana jest ponownie księga wieczysta.